Detta hus borde inte ha behövt en lagning av syllen med tanke på att det inte är mer än ca 20 år gammalt. En kombination av dåligt virke och en felaktigt byggd veranda, som spikats fast direkt i stommen, orsakade rötskada i syllstocken. Husets nye ägare insåg detta och beslöt att åtgärda felet innan det gått för långt.