Mitt arbete med en gammal lada i Roslagen, som jag påbörjade i december är nu avslutat. Jag har halvsulat ett flertal stockar runt hela huset, bytt två syllstockar och en överliggare, satt in en stolpe som stöd för en takstol och klätt alla knutkedjor med knutlådor. Nu kan Länsstyrelsen komma och syna arbetet!