Den senaste veckans arbete har avbrutits av både snöoväder och förkylning. Men det blev färdigt tillslut!

Det var en stuga på Vätö som behövde en syllagning. Stugan är troligtvis ditflyttad någon gång på 50- eller 60-talet. I stort sett är den i gott skick, men på grund av en gjuten betongtrapp framför entrén hade syllen börjat ruttna.

Jag fick börja med att spräcka bort trappen innan jag kom åt att såga i själva stocken. Det visade sig att stocken var ihålig och uppäten inuti mycket längre än som var synligt på utsidan. När allt rötskadan virke tagits bort lade jag i nytt trä som handbilats för att efterlikna strukturen på den övriga byggnaden.