På kvarngården i bergshamra i roslagen har det under de senaste åren pågått arbete för att bevara detta fina kulturarv som har anor från Gustav Vasa. Kvarngården ägs av en förening som sommartid har visningar i kvarnen, där vattenhjul och all mekanik finns bevarat.

Albin Uller från Stockholms läns museum har stått för den antikvariska bedömningen och kontrollen under renoveringen. Timmermannen Björn Roman och jag har arbetet många timmar med att säkerställa att husen inte ska förfalla. Underhållet var mycket eftersatt. Nu i November har arbetet börjat löpa mot sitt slut. De senaste månadernas arbete har innefattat att byta ut tre åsar på en del av huset, att byta ut bjälkarna som bär rännan där vattnet leds fram till vattenhjulet, att förstärka kvarnhusets norra sida med följare. Och så har vi gjort några halvsulningar.

Tyvärr har jag inte så många bilder på detta projekt.