Djupt in i skogen ligger detta övergivna magasin som en hedervärd person bestämt sig för att rädda från total förruttnelse genom att låta flytta det till sin egen tomt några kilometer därifrån. Jag ägnade dagen åt att röja bort sly och träd som under många år har fått växa upp längs väggarna. Dessutom träffade jag byggnadsantikvarie Stellan Ridderstrand som tillsammans med mig och kunden besiktade stommen och diskuterade förutsättningarna för en flytt av huset.