Jag har varit med min kollega Björn och arbetat med en lite speciell tillbyggnad. Denna sommarstuga på Ljusterö är timrad i liggtimmer med laxknut, men av någon för mig okänd anledning har köksdelen gjorts med stolpverk. Mellan stolparna var det murat med tegel och sedan träpanel utanpå. Eftersom syllarna och i viss mån stolparna hade omfattande rötskador rådde vi kunden att göra helt nya väggar i timmer till köksdelen.

Att “fylla i” med nytt timmer i en gammal stomme är ibland ganska knepigt. Vårt koncept i det här fallet var att timra de tre väggarna för sig, utan att knuta ihop dem, och sedan såga upp gåtspår i ändträet och ställa stolpar i hörnen. Det svåraste momentet är att göra anslutningen uppåt mot det gamla timret. Den översta nya stocken måste göras med exakt rätt mått för att väggen ska få ett jämt tryck från övervåningen. Vi lyckades med det, trots bitande kyla och ymnigt snöfall. Tyvärr fick jag inte några bilder på det färdiga resultatet eftersom mitt kamerabatteri tog slut. Kanske lägger jag upp fler bilder senare.