Med en fantastisk utsikt över Ålands hav bakom ryggen har jag de senaste dagarna arbetat med att renovera en förstukvist som är ihoptimrad med resten av hustet. Någon insekt hade ätit upp tre stockar inuti och bara lämnat ett skal kvar. Skadan såg inte särskilt allvarlig ut från början, men jag upptäckte snart att jag kunde bryta av stockarna med bara händerna. Lyckligtvis var insekten bara intresserad av just dessa stockar och hade lämnat de andra orörda. De ruttna stockarna är nu lagade med fina furustockar.