Torpet ska renoveras och byggas ut med nytt våtrum och kök, men det visade sig att en renovering på 70-talet hade fått timmerstommen att ruttna på flera ställen. Bland annat har man ersatt en del av timmerväggen med lättbetongblock och petat in mineralull i varje hålighet. Även mellan syllen och grunden. Det finns ingen syllpapp där heller.

Det kommer att krävas en hel del skarvningar och halvsulningar för att få ordning på detta torp. Fler bilder kommer under arbetets gång.